Visual Studio Community 2019 16.11.16

Visual Studio Community 2019 16.11.16

Microsoft – Shareware
Một IDE đầy đủ tính năng, có thể mở rộng và miễn phí để xây dựng các ứng dụng hiện đại cho Android, iOS và Windows cũng như các ứng dụng web và dịch vụ đám mây.

Tổng quan

Visual Studio Community 2019 là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.053 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Visual Studio Community 2019 là 16.11.16, phát hành vào ngày 15/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 18/09/2019.

Visual Studio Community 2019 đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Visual Studio Community 2019 Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Visual Studio Community 2019!

Cài đặt

người sử dụng 4.053 UpdateStar có Visual Studio Community 2019 cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Microsoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản